You are herePGDP2

PGDP2


Předmět: Disertační práce 2

Katedra/Zkratka: SLO/PGDP2

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Hlavním cílem této aktivity je soustavná tvůrčí badatelská činnost směřující k sepsání disertační práce.