You are herePGDP1

PGDP1


Předmět: Disertační práce 1

Katedra/Zkratka: SLO/PGDP1

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Hlavním cílem této aktivity je soustavná tvůrčí badatelská činnost směřující k sepsání disertační práce.