You are herePGAK

PGAK


Předmět: Přednáška v AJ na mezinárodní konferenci

Katedra/Zkratka: SLO/PGAK

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Ústní prezentace v AJ na mezinárodní odborné konferenci.