You are herePA2

PA2


Předmět: Přístroje pro astronomii 2

Katedra/Zkratka: SLO/PA2

Rok: 2019

Garant: 'doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.'

Anotace: Předmět seznamuje studenty s principy přístrojů pro astronomickou spektroskopii, pro pozorování mimo viditelnou oblast, pro detekci kosmického záření a kosmickou astronomickou technikou.

Přehled látky:
- Radioastronomie. Radioteleskopy. Radiointerferometrie. - Principy teleskopů na krátkých vlnových délkách, rentgenové a gama detektory. - Projekt Auger a související projekty. Detektory Čerenkovova záření. Detekce částic s velmi vysokou energií. - Detekce neutrin a gravitačních vln. - Dalekohledy a jiné přístroje na oběžné dráze. HST, Spitzer, GLAST, Chandra, XMM-Newton, COBE aj. - Meziplanetární sondy, vybrané přístroje pro výzkum in-situ. - Filtry v optické astronomii. Fotometrické filtry, fotometrické systémy a jejich význam. Astronomická spektroskopie. Spektrometry. - Detektory pro astronomii. CCD detektory. Detektory pro astrometrii a fotometrii. Speciální detektory. - Klasická a CCD astrofotografie. Kalibrace snímku. Korekce a zpracování obrazu.