You are herePA

PA


Předmět: Přístroje pro astronomii

Katedra/Zkratka: SLO/PA

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.'

Anotace: Předmět seznamuje studenty s principy optických astronomických přístrojů od historických až po nejmodernější pozemské přístroje využívající adaptivní optiku.

Přehled látky:
- Historie astronomických pozorování, antické objevy a pozorovací metody, středověká astronomie, první dalekohledy a spektrometry. - Spektrum elektromagnetického záření. Obloha v různých spektrálních oborech. Radiometrie a fotometrie. - Úvod do geometrické a vlnové optiky. Paraxiální prostor, lámavé a odrazné plochy, Fermatův princip, Huyghens-Fresnelův princip, disperze, difrakční jevy, zobrazovací soustavy, zvětšení, zorné pole, rozlišovací schopnost, vinětace, světelnost, vady zobrazení. - Čočkové dalekohledy. Achromáty, apochromáty, ED- optika. Korekce barevné vady. Korekce sklenutí pole. Reduktory a korektory. Prodloužení ohniska. Vady. Výhody a nevýhody. - Zrcadlové dalekohledy. Newtonův dalekohled. Tří- a vícezrcadlové systémy. Vady. Výhody a nevýhody. - Katadioptrické systémy. Maksutov, Cassegrain, Schmidtova komora, Schmidt-Cassegrain, Schmidt-Newton, Ritchey-Chrétien, Dall-Kirkham. Vady. Výhody a nevýhody. - Montáže pro astronomické dalekohledy. Dobsonova montáž, vidlicová montáž, německá paralaktická montáž, speciální systémy. - Některé velké profesionální systémy (např. Hale, Keck, VLT aj.) a jejich budoucnost. Aktivní optika. Adaptivní optika. - Astronomie v různých oblastech světelného spektra - radioastronomie, rentgenová a gama astronomie, spektrometrie hvězd. - Detektory pro astrometrii a fotometrii, fotometrické systémy a jejich význam. - Astročásticové experimenty - projekt Observatoře Pierre Auger, CTA a další významné observatoře. - Detektce neutrin a gravitačních vln. - Praktické ukázky různých typů astronomických optických soustav, základy ustavení montáží a pozorování. - Odborná stáž na Hvězdárně Valašské Meziříčí