You are hereOS3D

OS3D


Předmět: Optické 3D senzory

Katedra/Zkratka: SLO/OS3D

Rok: 2020

Garant: 'RNDr. Pavel Pavlíček, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty se základními optickými 3D senzory.

Přehled látky:
1. Základní definice - definice 3D senzoru, definice opticky hladkého a opticky drsného povrchu, definice úlohy měření, vysvětlení pojmu koherenční zrnitost, vysvětlení významu charakteristických veličin. 2. Rozdělení optických 3D senzorů podle principu:- triangulace (laserová triangulace, triangulace s měřením fáze, konfokální mikroskopie), - interferometrie v bílém světle (interferometrie v bílém světle v časové doméně, interferometrie v bílém světle se spektrálním rozkladem (ve frekvenční doméně), optická koherenční tomografie (OCT)),- deflektometrie,- klasická interferometrie. 3. Interferometrie s koherenční zrnitostí - metody využívající fotografický princip, princip korelace a optického střihu, TV-holografie. 4. Yamaguchiho metoda a její aplikace. 5. Zvláštnosti experimentu ve vědě v oborech vlnová a statistická optika.