You are hereOPTPR

OPTPR


Předmět: Praktikum z optiky pro experim. fyziky

Katedra/Zkratka: SLO/OPTPR

Rok: 2020

Garant: 'RNDr. Pavel Pavlíček, Ph.D.'

Anotace: Praktikum navazující na základní kurs optiky. Jeho cílem je prakticky procvičit znalosti optiky.

Přehled látky:
1. Zobrazování pomocí čoček, vlastnosti a vady čoček. 2. Disperze hranolu a mřížky. 3. Interferometry, různé zdroje světla. 4. Lasery a koherentní osvětlení. 5. Dalekohled a mikroskop. 6. Základy holografie. 7. Polní čočka a kondenzor. 8. Optické terénní cvičení.