You are hereOESYS

OESYS


Předmět: Optoelektronické systémy

Katedra/Zkratka: SLO/OESYS

Rok: 2021

Garant: 'doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D.'

Anotace: Různé optoelektronické systémy se v dnešní době používají prakticky všude. Cílem tohoto předmětu je seznámit se hlouběji s některými technologiemi, které optoelektroniku využívají.

Přehled látky:
- Popis konstrukce konkrétních OE systémů. Zdroje záření, detektory. - Tepelné záření, tepelná rovnováha mezi látkou a zářením, záření černého tělesa. - Optoelektronické prvky založené na kvantových strukturách. - Spektroskopie světla, interferometrie, Fabryův-Perotův interferometr. - Polarizace světla v objemové a vláknové optice měření polarizace. - Optoelektronické posuvy se senzory polohy a rotace. - Měření slabých signálů pomocí synchronní detekce střídavých signálů. - Komunikace PC se zařízeními přes rozhraní HPIB, nebo sériový port počítače RS-232. - Využití elektronových svazků: elektronový mikroskop, elektronová litografie. - Skenování povrchu vzorků pomocí SPM (Scanning Probe Microscope). - Metody zkoumání krystalové struktury. - Popis a využití luminiscence: foto-luminiscence, elektro-luminiscence, katodo-luminiscence, (a další chemo-, bio-, sono- , machano-). - Využití stavebnice OPTEL1 pro výuku základů optické vláknové telekomunikace: přenos ss signálu, přenos audio kmitočtu, přenos zvuku. - Využití stavebnice OPTEL2 pro měření vlastností optických vláken: vyzařovací charakteristika vlákna, numerická apertura; útlum; vliv ohybů, mikroohybů; transmisní a reflexní senzory, U-sonda.