You are hereOEF

OEF


Předmět: Optika pro experimentální fyziky

Katedra/Zkratka: SLO/OEF

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Pavel Pavlíček, Ph.D.'

Anotace: Seznámit se s principem a účelem jednoduchých optických soustav. Naučit se jich využívat ve vlastní laboratorní práci.

Přehled látky:
- Osvětlení - Oko jako optický detektor, zářivé a světelné veličiny, odrazivé a difúzní povrchy, zřetězené optické systémy, průhledy a pupily. - Paprsková optika - jednoduché zobrazovací soustavy (spojná a rozptylná čočka, gradientová čočka, mikroobjektiv, teleobjektiv, brýle, dalekohled), telecentrie, Scheimpflugova podmínka, pankratické systémy. - Vady zobrazení - monochromatické vady (chybový výpočet 3. řádu, sférická vada, astigmatismus, zklenutí pole, koma, zkreslení obrazu), barevná vada (achromáty a apochromáty). - 3D senzory - triangulace, interferometrie, vliv koherenční zrnitosti.