You are hereOBHDP

OBHDP


Předmět: Obhajoba diplomové práce

Katedra/Zkratka: SLO/OBHDP

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Obhajoba diplomové práce

Přehled látky:
Student přednese prezentaci týkající se tématu diplomové práce a vyjádří se k připomínkám oponenta a vedoucího práce. V následné diskusi zodpoví dotazy.