You are hereOBHBP

OBHBP


Předmět: Obhajoba bakalářské práce

Katedra/Zkratka: SLO/OBHBP

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.'

Anotace: Obhajoba bakalářské práce, která je studentovo samostatné písemné dílo řešící zadané téma.

Přehled látky:
Student přednese prezentaci týkající se tématu bakalářské práce a vyjádří se k připomínkám oponenta a vedoucího práce. V následné diskusi zodpoví dotazy.