You are hereMVP

MVP


Předmět: Materiály pro výrobu optických prvků

Katedra/Zkratka: SLO/MVP

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Petr Schovánek'

Anotace: Seznámení s materiály pro moderní optickou praxi.

Přehled látky:
- Přehled materialů používaných v procesu optické výroby (základní a pomocné). - Fyzikální, optické, mechanické a chemické vlastnosti materiálů pro optickou výrobu. - Měření a kontrola vlastností optických materiálů. - Vady optických materiálů a jejich hodnocení. - Katalogy optických skel. - Příklady vybraných aplikací optických materiálů.