You are hereLTP

LTP


Předmět: Laserové technologie v praxi

Katedra/Zkratka: SLO/LTP

Rok: 2019

Garant: 'doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.'

Anotace: Seznámit studenty s funkci jednotlivých konstrukčních prvků technologického laserového systému s poukazem na široké využití laseru v praxi, zejména jako nástroje pro opracování materiálu. Vysvětlit problematiku prostřednictvím experimentů v laserové laboratoři.

Přehled látky:
­ Lasery pro technologické aplikace - plynové, pevnolátkové a diodové lasery v režimu kontinuálním i pulsním. Významní světoví výrobci laserů, kompletních laserových systémů a příslušenství. ­ Optické prvky pro vedení laserového svazku k obrobku a fokusaci - šíření v prostoru, expandéry, fokusace čočkou a zrcadlem, parametry kvality svazku, vedení optickým vláknem, konstrukce laserových pracovních hlav. ­ Konstrukce laserového průmyslového systému - zdroj, chlazení, odsávání, pracovní plyny, možnosti realizace vzájemného pohybu svazku a materiálu, základy CNC programovaní lineárních posuvů. ­ Interakce laserového záření s různými materiály, rozdělení laserových technologií podle hustoty výkonu, energie a interakční doby na základní skupiny (řezání, vrtání, svařování, zušlechtění povrchu, značení, 3D tisk), hlavní parametry procesu a vliv na kvalitu zpracování. ­ Parciální diferenciální rovnice vedení tepla v materiálu a různé metody jejího řešení, možnosti matematického modelování teplotních polí a predikce deformací a zbytkových napětí. ­ Přehled využití laserů v praxi: různá průmyslová odvětví, lékařství, metrologie, geodézie, astrofyzika, vojenství, komunikace, elektronika, apod. ­ Bezpečnost práce s lasery, rizika pro živé organismy a životní prostředí, dělení laserů do bezpečnostních tříd, národní legislativa, ochranné pomůcky a opatření ­ Laserové dělení materiálů - kategorizace metod řezání, vhodné materiály a druhy laserových systémů, výpočet optimálních parametrů, hodnocení kvality řezu. ­ Laserové svařování - kategorizace podle fázových přeměn a druhu materiálů, geometrie svarů, nároky na přesnost sestavení, druhy ochranných plynů, vyhodnocení mikrostruktury svaru, možné defekty a deformací, on-line kontrola procesu. ­ Laserové povrchové aplikace - kategorizace podle dosažené fázové přeměny: transformační zpevňování, přetavování, legování, plátování, strukturování ablací, značení, leptání a další speciální technologie ­ Využití laserů pro 3D tisk - stereo litografie s fotosenzitivní pryskyřicí, selektivní spékání a selektivní natavování kovových prášků, navařování drátů, laminování, princip metody a konstrukce laserových systémů pro 3D tisk ­ Exkurze do firmy Honeywell Aerospace, Mariánské údolí - pracoviště technologických laserů, laserová metrologie, metalografická laboratoř.