You are hereLTEX

LTEX


Předmět: Základy LaTeXu

Katedra/Zkratka: SLO/LTEX

Rok: 2018

Garant: 'RNDr. Ing. Vítězslav Havránek'

Anotace: Cílem předmětu je seznámit studenty se základy publikování v sázecím systému TeX a LaTeX. Je zaměřen na porozumění a správné využití příkazů ve zdrojovém textu.

Přehled látky:
Základní vlastnosti, srovnání s ostatními textovými systémy. Historie, CSTUG. Struktura vstupního souboru, překlad, autorské archy. Třídy dokumentů. Preambule, tělo. Formát stránky, nadpisy, odstavce. Dělení slov, diakritika, speciální znaky. Formátování textu, bloky, boxy, barva. Prostředí, tabulky, výčty, poznámky. Obrázky. Matematické vzorce. Obsah, odkazy, rejstřík.