You are hereLNX

LNX


Předmět: Základy Linuxu

Katedra/Zkratka: SLO/LNX

Rok: 2021

Garant: 'Mgr. Petr Hamal, Ph.D.'

Anotace: Přednášky a semináře se zabývají hlavními rysy linuxového operačního systému, prací v něm a jeho konfigurací. Studenti se rovněž seznámí s nejpoužívanějšími uživatelskými programy.

Přehled látky:
- Historie. Charakteristika systému, struktura adresářů, souborové systémy. - Distribuce Linuxu, instalace, konfigurace a zabezpečení systému. - Verze live, distribuce, odlišnosti. - Uživatel, skupina, přihlášení, odhlášení, práva, profil, konzoly. - Programy mc a vi. - Uživatelské příkazy, mount, formátování, archivace. - Bash, větvení, cykly, vyhledávání, čas, přesměrování. - Řízení úloh. Superuživatel, správa systému, účty. - Prostředí X_Window. Windows a Linux. - Síť, pošta, ftp, web. - Překladač C. Jádro, jeho parametry a kompilace.