You are hereKTP

KTP

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Kvantová teorie pole

Katedra/Zkratka: SLO/KTP

Rok: 2021

Garant: 'Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s principy a aparátem kvantové teorie pole a naučit je je aktivně používat.

Přehled látky:
1. Princip minimální akce - klasický pohyb, Lagrange-Hamiltonův princip, relativistická bodová částice, kanonické transformace, el.mg. pole jako nekonečný dynamický systém 2. Symetrie a zákony zachování - teorém Noetherové 3. Kvantování - formulace, 1-d krystal, fonony, normální uspořádání, Fockův prostor, skalární pole, náboj-antičástice, časové uspořádání, Greenova funkce, termodynamická rovnováha, propagátor při nenulové teplotě 4. Kvantování el. mg. pole - Gupta Bleuler formalizmus, transverzální fotony, propagátor, fluktuace vakua, Casimirův efekt 5. Diracovo pole - kvantování, antikomutátor, Fockův prostor pro fermiony, relace spin-statistika 6. Wickův teorém - pro bosony/fermiony, Grassmannova algebra 7. S matice - in/out stavy, účinný průřez, redukční formalismus 8. Aplikace - phi^4 teorie, kontrčleny, kovariantní poruchová teorie, výpočet amplitud9. Feynmanovy diagramy 10. Kvantová elektrodynamika - Comptonův rozptyl, Bremsstrahlung 11. Renormalizace