You are hereKNFX

KNFX


Předmět: Kvantová nelineární fotonika

Katedra/Zkratka: SLO/KNFX

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.', 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s problematikou uvedenou v sylabu předmětu.

Přehled látky:
Kvantové nelineární jevy jako zdroje neklasického světla. Popis nelineárních procesů pomocí efektivních Hamiltoniánů. Heisenbergovy pohybové rovnice a jejich operátorová řešení. Popis statistických vlastností kvantových polí. Neklasické jevy v optických polích, jejich identifikace a kvantifikace. Analýza vybraných nelineárních kvantových procesů: Generace druhé harmonické a subharmonické frekvence, frekvenční konverze nahoru a dolů, parametrické zesílení, parametrické oscilace v rezonátoru. Kerrův jev, samofokuzace, generace solitonů. Čtyřvlnové směšování a zpětné rozptyly, fázová konjugace. Využití moderních fotonických struktur pro zesílení a modulování nelineární interakce (vlnovody, tenké vrstvy, fotonické krystaly). Kvazi-phase-matching nelineárních interakcí. Kvantový popis generace fotonových párů v procesu spontánní sestupné frekvenční konverze, vlastnosti kvantově korelovaných fotonových párů.