You are hereJAS

JAS


Předmět: Jaderná astrofyzika

Katedra/Zkratka: SLO/JAS

Rok: 2020

Garant: 'RNDr. Dalibor Nosek, Dr.'

Anotace: Popis jaderných procesů, které probíhaly a probíhají ve vesmíru.

Přehled látky:
Jaderné procesy ve vesmíru a ve hvězdách, reliktní mikrovlnné záření, syntéza atomových jader a neutrina jako zdroj informací o těchto procesech. Detekce kosmických částic.