You are hereJA

JA


Předmět: Jaderná astrofyzika

Katedra/Zkratka: SLO/JA

Rok: 2018

Garant: 'RNDr. Dalibor Nosek, Dr.'

Anotace: - Jaderné procesy ve Vesmíru a ve hvězdách, reliktní záření, syntéza atomových jader a neutrina jako zdroj informací o těchto procesech. - Detekce kosmických částic.

Přehled látky:
1. Vývoj Vesmíru. Éra záření a hmoty. Reliktní záření, temná hmota a temná energie. Primární syntéza jader. Tvoření těžkých prvků. 2. Jaderné procesy ve hvězdách. Samogravitující objekty. Jaderná syntéza ve hvězdách. Sluneční neutrina a neutrina ze supernovy. Oscilace neutrin. 3. Experimentální výsledky. Detekce kosmických fotonů a neutrin. Přehled významných experimentů.