You are hereIZA

IZA


Předmět: Interakce záření s atomy

Katedra/Zkratka: SLO/IZA

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Pochopit základní metody popisu interakce záření s atomy.

Přehled látky:
- Formalismus kvantové mechaniky. - Interakce atomů se stacionárními poli. - Saturační spektroskopie. Koherentní přechodové jevy (fotonové echo, samoindukovaná transparence, superradiance). - Jaynesův-Cummingsův model. - Spontánní emise. - Interakce atomu s reservoirem. - Rezonanční fluorescence.