You are hereFVEX

FVEX


Předmět: Fyzika vysokých energií

Katedra/Zkratka: SLO/FVEX

Rok: 2020

Garant: 'prof. Jan Řídký, DrSc.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty se základy fyziky vysokých energií.

Přehled látky:
1. Částicový obsah standardního modelu. Základní objevy: elektron, jádro, neutron, pozitron, mion, piony, neutrino. Systematika částic, základní kameny hmoty a jejich interakce. Partony, hluboce nepružný rozptyl. 2. Standardní model jako teorie elektroslabých a silných interakcí (základy). 3. Interakce částic s prostředím (základy). Průchod nabitých částic prostředím v závislosti na energii. Ionizační, radiační ztráty, Čerenkovské záření, přechodové záření, mnohonásobný rozptyl. Elektromagnetické a hadronové spršky. 4. Detektory (základy): Metody detekce částic, vybrané typy detektorů: scintilátory, Čerenkovské detektory, dráhové detektory, kalorimetry. 5. Minulé, současné a budoucí urychlovače částic:Principy urychlování, používaná zařízení, lineární a kruhové urychlovače, pevný terč a vstřícné svazky, urychlovače podle druhu urychlovaných částic. 6. Velké současné a budoucí experimenty na urychlovačích: Experimenty na urychlovačích LEP, Tevatron, LHC aj., nejdůležitější výsledky.