You are hereFVE

FVE


Předmět: Fyzika vysokých energií

Katedra/Zkratka: SLO/FVE

Rok: 2020

Garant: 'prof. Jan Řídký, DrSc.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty se základy fyziky vysokých energií.

Přehled látky:
1. "Cihly a malta, ze kterých je složen náš svět": - Základní objevy (elektron, jádro, neutron, pozitron, mion, ...). - Systematika částic- kv. čísla: spin, isospin, parita - Současný stav našich znalostí, základní kameny hmoty a jejich interakce. - Partony, hluboce nepružný rozptyl - základní vysvětlení - Standardní model - co popisuje- Dosud nezodpovězené otázky. 2. Interakce částic s prostředím: - Průchod nabitých částic prostředím v závislosti na energii. - Ionizační, radiační ztráty, Čerenkovské záření, přechodové záření, mnohonásobný rozptyl. - Elektromagnetické a hadronové spršky. 3. Detektory (základy): - Metody detekce částic, vybrané typy detektorů: scintilátory, Čerenkovské detektory, dráhové detektory, kalorimetry. 4. Urychlovače částic (základy): - Principy urychlování, používaná zařízení, lineární a kruhové urychlovače, pevný terč a vstřícné svazky. 5. Velké experimenty na urychlovačích včetně přehledu české účasti: - Experimenty na urychlovačích LEP, Tevatron a LHC nejdůležitější výsledky.