You are hereFUSZ

FUSZ


Předmět: Fyzika urychlovačů a synchrotr. záření

Katedra/Zkratka: SLO/FUSZ

Rok: 2020

Garant: 'Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s principy fungování urychlovačů částic.

Přehled látky:
- vývoj a typy urychlovačů - synchrotronové záření - lineární optika synchrotronu (pohyb částice v mg poli, typy magnetů, transportní maticeo beta funkce a betatronové oscilace, vývoj beta funkce, transportní matice a beta funkce, periodické podmínky, Hillova rovnice a Floquetova transformace, "tune" a optické resonance, magnetické korekce - chromaticita, sextupóly, lokální "bumps/kicks") - zdroje svazku - injektáž - principy urychlovacího systému (vlnovody, resonanční kavity, klystron a klystronový modulátor)