You are hereFTB

FTB


Předmět: Fyzikální teorie barev

Katedra/Zkratka: SLO/FTB

Rok: 2021

Garant: 'doc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty se základy teorie barev z pohledu fyziky a výpočetní techniky.

Přehled látky:
1. Úvodní seznámení s problematikou barev 2. Fyzikální popis světla, základní veličiny 3. Detekce světla lidským okem a umělými přístroji 4. Matematický popis barvy, barevné modely CIE* 5. Barevné modely a prostory pro digitální zpracování barvy, digitální zápis barevné informace 6. Gamut, dynamický rozsah, gamma korekce, histogram barevného záznamu 7. Bílá barva, teplota chromatičnosti 8. Barevné optické klamy 9. Zařízení pro měření barvy 10. Digitální správa barev, barevné profily zařízení pro zpracování digitální barevné informace 11. Nástroje pro úpravu digitální fotografie 12. Praktická ukázka kalibrace zobrazovacího zařízení