You are hereEXKO

EXKO


Předmět: Experimentální kosmologie

Katedra/Zkratka: SLO/EXKO

Rok: 2020

Garant: 'prof. Jan Řídký, DrSc.'

Anotace: Cílem předmětu je podat studentům úvod do současné kosmologie, zejména s ohledem na využívané experimentální metody.

Přehled látky:
- Fridmanovy modely vesmíru, Hubbleův červený posun, teorie velkého třesku, její motivace a historické alternativy. - Primordiální nukleosyntéza. - Teorie inflace. - Současný model vesmíru a role kosmologické konstanty. - Temná hmota a temná energie, jejich role ve vesmíru. - Moderní metody určování kosmologických parametrů. - Přehlídky oblohy - velkoškálová struktura vesmíru, baryonové akustické oscilace, slabé gravitační čočkování (cosmic shear), supernovy typu Ia. - Mikrovlnné záření a analýza jeho výkonového spektra. - Simulace vývoje vesmíru. - Vzájemný přínos kosmologie a částicové fyziky.