You are hereEMCFX

EMCFX


Předmět: Experimentální metody částicové fyziky

Katedra/Zkratka: SLO/EMCFX

Rok: 2021

Garant: 'prof. Jan Řídký, DrSc.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s problematikou uvedenou v sylabu předmětu.

Přehled látky:
1. Primární a sekundární svazky částic a jejich příprava. 2. Struktura protonu, hluboce nepružný rozptyl. 3. Objevy kvarků c a b. 4. Objev slabých neutrálních proudů. 5. Objevy bosonů Z a W a jejich rozpady. 6. Objev top kvarku. 7. Urychlovače hadronů vs. urychlovače leptonů, vstřícné svazky vs. pevný terč. 8. Kombinace detektorů k identifikace částic v moderních experimentech a metody separace signálu a pozad: Moderní dráhové detektory a kalorimetry. Elektrony, miony, hadrony, jety, b-tagging, chybějící příčná energie.Tagování boostovaných objektů (W, Z, top, Higgs). Detekce dopředných protonů, difrakce. Time-of-flight měření. Modelování signálu a pozadí pomocí simulace a kontrolních vzorků z dat. Řezy fázového prostoru vs. multivarietní techniky pro separaci signálu a pozadí. 9. Kalibrace fyzikálních objektů v současných detektorech.Trigger a výběr událostí, luminozita, hledání vzácných procesů, měření diferenciálních účinných průřezů. 10. Zdroje a detekce kosmického záření. 11. Zdroje a detekce neutrin.