You are hereELNO

ELNO

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Experiment. laserová a nelineární optika

Katedra/Zkratka: SLO/ELNO

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.'

Anotace: Předmět představuje experimentální metody a laboratorní zařízení pro laserovou a nelineární optiku.

Přehled látky:
- Lasery - princip činnosti, režimy generace, možnosti čerpání, nejpoužívanější druhy aktivních prostředí, nelineární optika - jevy druhého a třetího řádu. Jednotlivá témata jsou doplňována laboratorními demonstracemi. - Laser v kontinuálním režimu, módy a jejich souvislost s rezonátorem, homogenní a nehomogenní rozšíření, hole-burning, stabilita laseru. Multi-line, single-line a single-frequency provoz laseru. Dvoj-, tří- a čtyřhladinový model laseru, popis pomocí rychlostních rovnic. Typické lasery. - Laser v režimu Q-spínání, aktivní a pasivní Q-spínání, cavity dumping, laboratorní demonstrace. Laser v režimu sychronizace módů, aktivní a pasivní modelocking, pokročilé metody synchronizace módů, generace ultrakrátkých pulsů, vliv disperze na šíření ultrakrátkých pulsů, autofokusace, automodulace fáze, Ti:safírový laser. Laserové zesilovače, regenerativní zesilovače, zesilovač Ti:safír, generace bílého kontinua. - Nelineární optika, susceptibilita 2. a 3. řádu, nelineární optické krystaly, fázová synchronizace, výpočty orientace krystalu pro interakci typu I a II, optické a mechanické vlastnosti. Generace druhé harmonické, extracavity a intracavity zdvojené lasery, kompaktní systémy (zdvojené DPSS lasery), optický parametrický zesilovač, laboratorní demonstrace. - Měření ultrakrátkých pulsů, autokorelační techniky, úplná charakterizace pulsů, komprese ultrakrátkých impulsů. - Generace korelovaných párů fotonů typu I a II, vlastnosti korelovaných párů, detektory SPCM a iCCD, koincidenční detekce, statistika počtu fotonů, Hong-Ou-Mandelův interferometr.