You are hereEAFX

EAFX


Předmět: Experimentální aplikovaná fyzika

Katedra/Zkratka: SLO/EAFX

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.', 'doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D.'

Anotace: Studenti budou řešit několik vybraných úloh z uvedené nabídky v sylabu po dohodě s garanty a cvičícími.

Přehled látky:
Studenti budou řešit několik vybraných úloh z uvedené nabídky po dohodě s garanty a přednášejícími: - Interferometrie v bílém světle - Speklová metrologie - Youngův dvouštěrbinový experiment - Generace a měření neklasických kvantových stavů světla - Šíření ultrakrátkých světelných pulzů - Měření barev - Laserové řezání a zpracování materiálů - Měření fotopulzních statistik - Testování mechanických a optických vlastností zrcadel - Detekce částic a záření částicovou kamerou - Příprava mikro/nanostruktur pomocí elektronové litografie, naprašování a leptání - Studium vlastností transduceru pro Mossbauerovu spektroskopii. - Charakterizace materiálů pomocí RTG práškové difrakce - Realizace fyzikálních experimentů - Mössbauerova spektroskopie - In-situ experimenty