You are hereDS

DS


Předmět: Detekce světla

Katedra/Zkratka: SLO/DS

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.'

Anotace: Předmět se zabývá fyzikálními základy detekce světla a popisuje konstrukci a funkci běžných detektorů i specializovaných detekčních zařízení.

Přehled látky:
- Základy radiometrie a fotometrie. - Vnitřní a vnější fotoelektrický jev. Obecné vlastnosti detektorů světla, kvantová účinnost, šum, šířka pásma. - Fotodiody PIN a lavinové, režimy činnosti. Rychlé PIN detektory. Homodynní detektor. - Fotonásobiče. Lavinové fotodiody. Detekce jednotlivých fotonů. - Vědecké CCD kamery. Intenzifikované CCD kamery a EMCCD kamery. - Speciální detektory fotonů pro kvantovou optiku.