You are hereDIZX

DIZX


Předmět: Detektory ioniz. záření ve fyzice částic

Katedra/Zkratka: SLO/DIZX

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty se základními principy detekce částic v nízko i vysokoenergetických aplikacích.

Přehled látky:
Cílem je seznámit studenty se základními principy detekce částic v nízko i vysokoenergetických aplikacích: 1. Základy detekce částic gama a rentgenového záření. 2. Plynové, scintilační a polovodičové detektory - fyzikální principy, prvotní zpracování signálu (nábojově citlivé zesilovače). 3. Principy registrace nabitých a neutrálních částic, průchod částic hmotou, Bethe-Blochova formule, ionizační a brzdné ztráty, radiační délka, Molierův poloměr, jaderná interakční délka. 4. Čerenkovské detektory, dráhové detektory, kalorimetry a jejich rozlišení, kompenzace; polovodičové dráhové detektory. 5. Částicová kamera MX-10. 6. ATLAS - soustava detektorů pro urychlovač LHC v CERN. 7. Metody detekce neutrin a částic temné hmoty.