You are hereDIP1X

DIP1X


Předmět: Diplomová práce 1

Katedra/Zkratka: SLO/DIP1X

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Volba téma diplomové práce, zpracování rešerše a osvojení si metodik experimentálního řešení problému. S požadavky na diplomové práce budou studenti seznámeni během úvodních seminářů předmětu SLO/DP1X a prostřednictvím vedoucích diplomových prací. Základní pokyny lze nalézt na http://fyzika.upol.cz/cs/system/files/download/vujtek/ostatni/pokynyDP.pdf .

Přehled látky:
Volba téma diplomové práce, zpracování rešerše a osvojení si metodik experimentálního řešení problému.