You are hereDFCVK

DFCVK


Předmět: Detektory ve fyz. částic - vybr. kap.

Katedra/Zkratka: SLO/DFCVK

Rok: 2018

Garant: 'Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.'

Anotace: Popis měřících principů a typů detektorů na urychlovačových experimentech, podrobný popis detektorů a měřících technik experimentu ATLAS na LHC, účast českých laboratoří a průmyslu, vývoj nových detektorů.

Přehled látky:
1. Principy měření nabitých a neutrálních částic: Scintilátory, Čerenkovské detektory, dráhové detektory, kalorimetry, polovodičové detektory. 2. ATLAS - soustava detektorů pro urychlovač LHC v CERN: Dráhové detektory, kalorimetry, spektrometr mionů, ..., výroba a testování ve svazku, česká účast.