You are hereCMF

CMF


Předmět: Cvičení z matematiky pro fyziky

Katedra/Zkratka: SLO/CMF

Rok: 2020

Garant: 'Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.'

Anotace: Cílem je připomenout a rozvinout některé užitečné matematické koncepty a nástroje důležité např. pro kvantovou mechaniku, optiku, termodynamiku a jiné praktické aplikace, se zaměřením na příklady a ilustrace na konkrétních úlohách.

Přehled látky:
1. Limita a spojitost funkce, derivace 2. Integrály, Jacobián 3. Taylorův rozvoj, řady 4. Obvyklé diferenciální rovnice 5. Fourierova transformace 6. Lineální algebra, vlastní čísla a vektory 7. Fourierovy řady 8. Vektorová algebra, sumace, tenzory delta a epsilon 9. Čtyřvektory * 10. Základy komplexní analýzy* 11. Speciální polynomy* * dle času