You are hereBZDF

BZDF


Předmět: Zdroje a detektory pro nanofotoniku

Katedra/Zkratka: SLO/BZDF

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.'

Anotace: Předmět podává přehled základních pojmů z oblasti generace a detekce světla, laserové a nelineární optiky. Podrobně se zabývá zdroji a detektory světla pro aplikace v nanofotonice a kvantové optice.

Přehled látky:
- Lasery a laserové diody, principy a režimy činnosti. Laser v kontinuálním režimu. Q-spínání. Synchronizace módů. Ultrakrátké impulsy. Měření výkonu a energie. Diagnostika ultrakrátkých impulsů. Základy spektrometrie. - Elektrooptické a akustooptické jevy. Amplitudová a fázová modulace světla. Prostorová modulace. Diagnostika a tvarování ultrakrátkých optických impulsů. - Generace 2. a 3. harmonické, optické parametrické zesílení. - Speciální zdroje fotonů pro nanofotoniku. Zeslabené laserové impulsy. Zdroje korelovaných fotonů. Zdroje fotonů s ohlášením. Molekulární zdroje. Defekty v nanokrystalech. Kvantové jámy a kvantové tečky. Atomy nebo ionty v pastech. Srovnání jednofotonových zdrojů. - Základy radiometrie a fotometrie. Základní vlastnosti detektorů světla. - Vnitřní a vnější fotoelektrický jev. Fotodiody PIN a lavinové, režimy činnosti. Rychlé PIN detektory. Homodynní detektor. - Fotonásobiče. Lavinové fotodiody. Detekce jednotlivých fotonů. - Maticové detektory. Vědecké CCD kamery. Intenzifikované CCD kamery a EMCCD kamery. - Speciální detektory fotonů pro kvantovou optiku. Detektory s citlivostí na jednotlivé fotony. Detektory s rozlišením v počtu fotonů. Nanofotonické detektory, VLPC, TES.