You are hereBSNF

BSNF


Předmět: Seminář z nanofotoniky

Katedra/Zkratka: SLO/BSNF

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.'

Anotace: Volný seminář jehož cílem je informovat studenty o moderních a nových nanofotonických směrech a nanotechnologických novinkách.

Přehled látky:
Aktuální témata nanofotoniky. Příklady témat: - Nelineární optika polovodičových nanostruktur - Aplikace ultrakrátkých optických pulsů ve spektroskopii - Rigorózní modelování vlnovodných struktur pomocí metody - sešívání modů - Plazmonika