You are hereBS2

BS2


Předmět: Bakalářský seminář 2

Katedra/Zkratka: SLO/BS2

Rok: 2019

Garant: 'doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.'

Anotace: Cílem je průběžné vyhodnocovat dosažené výsledky a přípravit studenta na obhajobu bakalářské práce.

Přehled látky:
Studenti budou referovat o tématech svých bakalářských prací na pravidelných seminářích.