You are hereBS1

BS1


Předmět: Bakalářský seminář 1

Katedra/Zkratka: SLO/BS1

Rok: 2020

Garant: 'doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty se zásady vypracování bakalářské práce a průběžně vyhodnocovat dosažené výsledky.

Přehled látky:
Studenti budou referovat o tématech svých bakalářských prací na pravidelných seminářích.