You are hereBPR1

BPR1


Předmět: Bakalářská práce 1

Katedra/Zkratka: SLO/BPR1

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.'

Anotace: V písemné bakalářské práci student na zvoleném konkrétním tématu uplatní znalost metodiky výzkumné činnosti a zpracování výsledků experimentu.

Přehled látky:
V písemné bakalářské práci student prokazuje znalost základní odborné terminologie oboru, schopnost pracovat s odbornou literaturou, hodnotit a třídit získané informace a zobecňovat získané poznatky. Na zvoleném konkrétním tématu uplatní znalost metodiky výzkumné činnosti, provede experiment a vyhodnotí jeho výsledky.