You are hereASS

ASS


Předmět: Astronomie Sluneční soustavy

Katedra/Zkratka: SLO/ASS

Rok: 2020

Garant: 'doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.'

Anotace: Předmět seznámí posluchače s vlastnostmi jednotlivých těles Sluneční soustavy, jejich strukturou, povrchy a atmosférami. Podrobně se zabývá rovněž teoriemi vzniku planetárních soustav.

Přehled látky:
Předmět zkoušky pokrývá 18 okruhů a jejich obsah bude studentům předložen na začátku 2. ročníku navazujícího studia.