You are hereAPROG

APROG


Předmět: Tvorba aplikací pro Android

Katedra/Zkratka: SLO/APROG

Rok: 2019

Garant: 'Mgr. Robert Myška, Ph.D.'

Anotace: Seznámit studenty s možnostmi tvorby aplikací pro operační systém Android a získání základní dovednosti v této oblasti.

Přehled látky:
1. Seznámení se systémem Android na úrovni tvůrce aplikací. a. Architektura, rozhraní. b. Možnosti hardware. 2. Interaktivní blokový jazyk App Inventor. a. Vizuální návrh aplikace. b. Obsluha událostí. c. Interakce aplikace s okolím. 3. Vývojové prostředí Android Studio a. Stručný úvod do jazyka Java. b. Vizuální návrh a obslužný kód. c. Databáze SQLite. 4. Export aplikace do Google Play.