You are hereZP

ZP


Předmět: Speciální optické pomůcky

Katedra/Zkratka: OPT/ZP

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D.'

Anotace: Hodnocení zrakové ostrosti podle WHO. Vyšetřování centrální zrakové ostrosti a zorného pole.

Přehled látky:
1.Hodnocení zrakové ostrosti podle WHO. 2.Vyšetřování centrální zrakové ostrosti a zorného pole. 3.Příčiny vzniku slabozrakosti. 4.Potřebný vizus a zorné pole pro konkrétní činnost. 5.Výpočet potřebného zvětšení pro zvětšovací pomůcky pro vidění do dálky a (nebo) do blízka. 6.Galileiho a Keplerovy dalekohledové systémy a jejich návrh a konstrukční provedení. 7.Předsádkové čočky. 8.Zvětšovací pomůcky pro vidění do blízka. 9.Přehled dodávaných speciálních pomůcek. 10. Tyfloservis. V rámci praktických cvičení na klinickém pracovišti budou studenti seznámeni s předpisem speciálních pomůcek Požadavek ke kolokviu: Přehledové znalosti v rozsahu přednášené problematiky.