You are hereZC

ZC


Předmět: Žurnál klub

Katedra/Zkratka: OPT/ZC

Rok: 2020

Garant: 'Mgr. Lukáš Slodička, Ph.D.'

Anotace: Předmět se skládá z čtení a prezentací aktuálních článků publikovaných v důležitých vědeckých časopisech z oblasti kvantové optiky a kvantové informace. Hlavním cílem předmětu je osvojení si kritického a efektivního způsobu čtení vědeckých článků a znalostí popisu fyzikálních procesů v různých experimentálních systémech.