You are hereVS

VS


Předmět: Vibrační spektroskopie

Katedra/Zkratka: OPT/VS

Rok: 2020

Garant: 'RNDr. Josef Kapitán, Ph.D.'

Anotace: Seznámení se s technikami vibrační spektroskopie.

Přehled látky:
1. Základní pojmy v oblasti spektroskopie 2. Vibrační spektroskopie: infračervená absorpce a Ramanův rozptyl 3. Symetrie molekul a teorie grup 4. Základy kvantové teorie 5. Harmonický oscilátor 6. Vibrační a rotační přechody v molekule, normální vibrační módy 7. Analýza vibračních spekter na základě symetrie molekul 8. Meření a analýza IČ spekter molekul plynu oxidu uhelnatého a metanu