You are hereVPKM

VPKM


Předmět: Vybrané partie z kvantové mechaniky

Katedra/Zkratka: OPT/VPKM

Rok: 2020

Garant: 'doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D.'

Anotace: Formalismus kvantové mechaniky. Impulsmoment, skládání impulsmomentů, Wignerův-Eckartův teorém

Přehled látky:
1.Formalismus kvantové mechaniky 2.Impulsmoment, skládání impulsmomentů, Wignerův-Eckartův teorém 3.Aplikace skládání impulsmomentů a W.-E. teorému 4.Identické částice 5.Druhé kvantování 6.Grupy 7.Reprezentace grup a jejich aplikace 8.Feynmannův integrál 9.Kvantování elektromagnetického pole 10.Interakce záření s atomem 11.Úvod do teorie rozptylu