You are hereVKRMX

VKRMX


Předmět: Vybrané kapitoly z rovnic matem. fyziky

Katedra/Zkratka: OPT/VKRMX

Rok: 2019

Garant: 'prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.'

Anotace: Pokročilý kurz rovnic matematické fyziky. Studenti se seznámí s teorií zobecněných funkcí a jejich aplikací na řešení vybraných parciálních diferenciálních rovnic.

Přehled látky:
1. Zobecněné funkce pomalého růstu; Diracova delta funkce. 2. Matematické operace se zobecněnými funkcemi pomalého růstu. 3. Fourierova a Laplaceova transformace zobecněných funkcí. 4. Konvoluce zobecněných funkcí. 5. Diferenciílní rovnice pro zobecněné funkce. 6. Vužití zobecněných funkcí při řešení rovnic matematické fyziky. 7. Zobecněná řešení vlnové rovnice. 8. Zobecněná řešení rovnice vedení tepla. 9. Zobecněná řešení rovnic eliptického typu. 10. Fundamentální řešení, Greenova funkce. 11. Potenciály.