You are hereUDP

UDP


Předmět: Úvod do programování

Katedra/Zkratka: OPT/UDP

Rok: 2021

Garant: 'prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.'

Anotace: Základy programování a aplikace programovacích technik v přírodních vědách.

Přehled látky:
1. Úvod do programování v C - základní prvky jazyka, zdrojové soubory, překladač, preprocesor. 2. Standardní vstup a výstup - funkce pro znakový vstup a výstup, formátovaný vstup a výstup. 3. Řídící struktury - větvení, podmíněný příkaz, cykly. 4. Řídící struktury - přepínač, řízení cyklů, příklad použití cyklů: výpočet integrálu. 5. Práce se soubory - ukazatel na soubor, základní funkce pro čtení/zápis. 6. Práce se soubory - práce s daty, čtení a zpracování dat, ukádání výsledků do souboru. 7. Funkce - programování uživatelských funkcí, deklarace funkcí. 8. Funkce - komunikace prostřednictvím parametrů, oblast platnosti identifikátorů, ukazatel na funkci, hlavičkové soubory. 9. Pole - jednorozměrná a vícerozměrná pole, pointerová aritmetika, aplikace: třídění, hledání, práce s vektory a maticemi. 10. Matlab/Octave - software pro numerické výpočty, programovací jazyk. 11. Matlab/Octave - ukázka aplikací v přírodních vědách. 12. Oslo - profesionální software pro návrhy a optimalizace optických soustav, skriptovací jazyk Oslo, podobnosti a rozdíly ve srovnání s jazykem C, programování uživatelských funkcí.