You are hereTVM

TVM


Předmět: Technologie výroby, mechanická

Katedra/Zkratka: OPT/TVM

Rok: 2019

Garant: 'RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D.'

Anotace: Seznámit studenty se strukturou kovových, keramických a plastických hmot, metodách jejich výroby, materiálových, technologických zkouškách a opracování klasických materiálů.

Přehled látky:
1.Struktura kovových, keramických a plastických hmot, metody jejich výroby. 2.Mechanické vlastnosti konstrukčních materiálů a jejich zkoušení. 3.Ovlivňování mechanických vlastností materiálů. 4.Kompozitní materiály. 5.Měření v mechanické výrobě. 6.Základní metody zpracování materiálů: třískové obrábění, tvarování, tváření. 7.Základní kinematika při opracování, 8.Výroba závitů. 9. Výrova ozubených kol. 10.Svařování a pájení materiálů. 11.Speciální technologie.