You are hereTRK

TRK


Předmět: Taktická rádiová komunikace

Katedra/Zkratka: OPT/TRK

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Vladimír Chlup'

Anotace: Obecné schéma radiokomunikačního systému.

Přehled látky:
1. Obecné schéma radiokomunikačního systému. 2. Kmitočtová pásma. 3. Modulační techniky. 4. Zdrojové a kanálové kódování. 5. Výběrový příjem. 6. Koncepce systémů mobilních komunikací. 7. VKV taktické sítě s modulací FM. 8. Komunikace v I. a ve II. leteckém pásmu. 9. Přenosové zabezpečení (TRANSEC) a přenos skokem. 10. Šifrování komunikace (COMSEC). 11. Management sítí s TRANSEC/COMSEC se zaměřením na letecké pásmo (Have Quick I/II).