You are hereTOV

TOV


Předmět: Technologie výroby 2

Katedra/Zkratka: OPT/TOV

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D.'

Anotace: Význam a specifika optických technologií. Výkres optické součásti.

Přehled látky:
1.Význam a specifika optických technologií. Výkres optické součásti. 2.Pomocné materiály v optické výrobě. 3.Mechanizmus opracování křehkých hmot. 4.Základní operace při výrobě sférických ploch, řezání a kulacení. 5.Kinematiky pro tvarování sférických ploch, jemné broušení. 6.Lapování, leštění, centrování, ultrazvukové mytí. 7.Měření v optické výrobě 8.Výroba rovinné optiky. Metody upínání optických dílů při výrobě. 9.Finální operace: Výroba tenkých vrstev, rytí, tmelení 10.Výroba asférických ploch. 11.Stavba skelné hmoty, chemické, mechanické a jakostní parametry optického skla. Výroba optického skla: Složení kmene, fáze tavení skloviny, výroba polotovarů.