You are hereTOS

TOS


Předmět: Techniky optické spektroskopie

Katedra/Zkratka: OPT/TOS

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Anotace: Seznámení se základními technikami a principy optické spektroskopie.

Přehled látky:
1. Základní pojmy v optické spektroskopii. Základní radiometrické a spektroradiometrické veličiny jejich vzájemné vztahy a jednotky. Etendue. 2. Přehled základních spektroskopických metod, absorpční a emisní spektroskopie, luminiscence a Ramanův rozptyl. Měření optického signálu ve spektroskopii. Temný signál, signál pozadí a analytický signál. 3. Charakteristiky optického záření. Zdroje záření, parametry světelných zdrojů. Záření absolutně černého tělesa, lasery ve spektroskopii. Použití světelných zdrojů pro kalibrace vlnových délek a intenzit ve spektroskopii. 4. Základní mechanismy detekce světelného záření. Základní parametry detektorů. Detektory používané ve spektroskopii. Charakterizace signálu a šumu. 5. Různé metody výběru vlnových délek. Spektrální rozlišení a volný spektrální interval. 6. Absorpční a interferenční filtry (Fabry-Perotovy filtry). Rozklad světla s využitím disperze: hranol 7. Difrakční mřížka. Monochromátory a zobrazovací spektrografy. 8. Fabry-Perotův interferometr. 9. Michelsonův interferometr. Experimentální měření interferogramu. Výpočet spektra z interferogramu.